• TM
  • RU
  • EN

Köneürgenç etrabyndaky “Nur-110/10kw” elektrik bekedi

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Täze ýol geňeşliginde gurulýan, täze döwrebap şäherçäniň elektrik üpjinçiligi “Nur-110/10kw” elektrik bekediniň gurluşygy