• TM
  • RU
  • EN

Köneürgenç etrabyndaky elektrik üpjünçilik ulgamy

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň täze döwrebap şäherçesinde gurlup ulanylmaga berilen elektrik üpjünçilik ulgamy